Как се пише: Древна Тракия или древна Тракия?

С главна буква се пишат и двете думи – Древна Тракия. Това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име – название на антична цивилизация, и се пише с начална главна буква. Авторът прави критичен обзор на основните исторически извори за Древна Тракия. Орфически вярвания и практики са засвидетелствани в […]