Как се пише: дрязги или дразги?

Правилно е да се пише дрязги. С брат ми си поговорихме откровено и това сложи край на нашите стари дрязги. Последният скандал, разтресъл държавата, изтласка на заден план всички останали политически дрязги.