Как се пише: държавновластнически или държавно-властнически?

Това прилагателно име се пише слято – държавновластнически, също и държавновластническа, държавновластническо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – държавна власт. Съществена черта на правната норма е, че тя притежава държавновластнически характер. Държавните органи притежават държавновластнически пълномощия, т.е. осъществяват държавната власт. Забележка: В източника е посочено само правилото, на което […]