Как се пише: държание или държане?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата държание означава ’начин на отнасяне с другите, поведение, обноски’.   Зачитате ли правилата за прилично държание на обществени места? Никой мъж не би харесал жена с толкова грубо държание. Софи има мощен, плътен глас и непосредствено държание на сцената. Думата държане е отглаголно […]