Как се пише: дялът или делът?

И двете членувани форми на съществителното дял са правилни. Ако се произнасят обаче, дялът е с ударение на първата сричка, а делът – на втората. Същото важи и за формите с кратък член – дяла и дела. Очаква се дялът/делът на биоземеделието в България да нарасне до 8% през 2013 г. Направените инвестиции имат за […]