Как се пише: евро-атлантически или евроатлантически?

Правилно е да се пише полуслято – евро-атлантически, също и евро-атлантическа, евро-атлантическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. НАТО е военен евро-атлантически съюз и задачата му е да противодейства при евентуална агресия срещу която и да е държава членка. Чешкият премиер Бабиш посъветва кандидат-президента Земан да […]