Как се пише: еврофонд, евро-фонд или евро фонд?

Това сложно съществително име се пише слято – еврофонд, мн.ч. еврофондове, защото е образувано от съкратено прилагателно име (евро < европейски) и съществително име (фонд). Еврофондът покрива до 80% от стойността на проекта, а останалото се осигурява от българската държава. Сметната палата ще проверява усвояването на еврофондовете. Забележка: В източниците е посочено само правилото, на […]