Как се пише: едва-едва или едва, едва?

Правилно е да се пише полуслято – едва-едва.   Пътеката личи едва-едва и трябва да внимаваме да не паднем от скалите. Вратарят едва-едва успяваше да се справи с опасните ситуации в наказателното поле. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам