Как се пише: еди-какъв (си), еди какъв (си) или едикакъв (си)?

Правилно е да се пише полуслято – еди-какъв (си), също и еди-каква (си), еди-какво (си), еди-какви (си). Думите, образувани с частицата еди-, се пишат полуслято. Можеше поне да се обадите и да кажете, че работата ще започне след еди-какъв си период от време. Задачата беше от този тип: да се докаже, че ромб с еди-какви […]