Как се пише: еди-кой (си), еди кой (си) или едикой (си)?

Правилно е да се пише полуслято – еди-кой (си), също и еди-кого (си), еди-коя (си), еди-кое (си), еди-кои (си). Думите, образувани с частицата еди-, се пишат полуслято. Интересуват ме носителите на ордена „За храброст“, например еди-кой си генерал кога получава еди-кой си орден и за какви заслуги. Законът се отнася за всички, а не за […]