Как се пише: единайсети, единадесети или единайсти?

Правилно е да се пише единайсети (също и единайсета, единайсето) или единадесети (също и единадесета, единадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на единайсети. Формата единайсти е неправилна. Тази година за пръв път преподавам в единайсети/единадесети клас. Единайсетата/Единадесетата буква в гръцката азбука е λ.