Как се пише: единица или еденица?

Правилно е да се пише единица, мн.ч. единици. Думата е образувана от числителното име един и наставката -ица. Балът на повечето специалности в УНСС е паднал с единица на второто класиране. Единицата за напрежение – волт, е наречена в чест на италианския физик Алесандро Волта.