Как се пише: единствено или единственно?

Правилно е да се пише с едно н – единствено.   Въпреки че Ерих бил единствено дете, той не се чувствал самотен, защото имал много приятели. Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. (Реймънд Моли) За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен […]