Как се пише: един и същ или един и същи?

И двата варианта са правилни, тъй като същ и същи са дублетни форми. Препоръчителна е употребата на същ. Ясно е, че тези текстове са писани от един и същ/същи човек. Винаги преди този турнир съм се подготвял по един и същ/същи начин, не направих изключение и сега.