Как се пише: екоизисквания, еко-изисквания или еко изисквания?

Това сложно съществително име се пише слято – екоизисквания, ед.ч. екоизискване, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко < екологичен) и съществително име (изисквания). Проектът трябва да отговаря на екоизискванията, за да започне реализирането му. Преди години заради екоизискване беше прокопан тунел за мечките от двете страни на българско-гръцката граница на пункта Гоце Делчев. Забележка: […]