Как се пише: екотуризъм или еко туризъм?

Това сложно съществително име се пише слято – екотуризъм, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко < екологичен) и съществително име (туризъм). Екотуризмът се заражда в Северна Америка през 80-те години на XX век вследствие на развитието на пътувания в отдалечени места със съхранена природа. Планинският климат и гъстата речна мрежа в района създават […]