Как се пише: експерт-счетоводител или експерт счетоводител?

Това сложно съществително име се пише полуслято – експерт-счетоводител, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: експерт-счетоводителят, експерт-счетоводители. Жак Колибер е експерт-счетоводител, регистриран одитор, юридически експерт и университетски преподавател по икономика във Франция. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия не […]