Как се пише: екстроверт или екстраверт?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – екстроверт/екстраверт, мн.ч. екстроверти/екстраверти. Ти явно си екстроверт/екстраверт и затова имаш нужда от доста приятели. Накратко, екстровертите/екстравертите се характеризират с разговорливост, интерес към външния свят, чувстват се комфортно, когато са обкръжени от хора.