Как се пише: еничар или еничарин?

Правилно е да се пише еничар. Думата е заета от турски – yeniçeri ’нова войска’. В своето жизнеописание от втората половина на ХV век Константин Михайлович описва живота и бита на хората в Османската империя от позицията на еничар на султана. „Последният еничар“ е романизирана история на Истанбул през ХVIII век.