Как се пише: енориаш или енориарш?

Правилно е да се пише енориаш, мн.ч. енориаши. Църквата имаше верен енориаш в негово лице. Енориашите не слушаха внимателно проповедите.