Как се пише: епистемологичен или епистемиологичен?

Правилно е да се пише епистемологичен, също и епистемологична, епистемологично, епистемологични. Думата е образувана от епистемология, която е заета от английски (epistemology) но има гръцки корени (ἐπιστήμη ’знаниe’ + λόγος ’учeниe, наука’). Във философията, логиката и критичното мислене тежестта на доказване е задължението на страна в епистемологичен диспут да предостави доказателства за твърденията си. Парадигма най-общо означава […]