Как се пише: епистоларен или епистолярен?

Правилно е да се пише епистоларен, също и епистоларна, епистоларно, епистоларни. Думата е заета от латински – epistolaris. Като жанр епистоларната литература се развива в епохата на Романтизма и Просвещението. В изданието са представени избрани произведения от публицистичното и епистоларното творчество на Христо Ботев.