Как се пише: есенна, есенно, есенни или есена, есено, есени?

Правилно е да се пише есенна, есенно, есенни, също и есенният, есенния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (есенен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Депутатите започват есенната си сесия с извънредно заседание. Есенният сезон […]