Как се пише: есенния или есения?

Правилно е да се пише есенния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (есенен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н – есенният, есенния, есенна, есенно, есенни. Есенният сезон настъпи толкова неочаквано, че дори не успяхме да […]