Как се пише: естествено, естетствено или естевствено?

Правилно е да се пише естествено (наречие).   Младежът не може да се похвали с кой знае какъв глас, но пък се държи естествено на сцената. Когато обработвате снимка, не изглаждайте всички несъвършенства, за да изглежда обектът естествено. Прилагателното име естествено (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Другите форми на прилагателното са: […]