Как се пише: естествено или естественно?

Правилно е да се пише с едно н – естествено.   Снимките са направени при естествено осветление. Производството на декоративни тъкани (одеяла, килими, дамаски и др.) е естествено продължение на вълненотекстилното производство. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада […]