Пише ли се запетая при естествено?

Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша. Естествено, ти разглеждаш нещата от своята гледна точка. Този дял се полага на мен, естествено. Ако пред вметнатата част естествено стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях […]

Как се пише: естествено или естественно?

Правилно е да се пише с едно н – естествено.   Снимките са направени при естествено осветление. Производството на декоративни тъкани (одеяла, килими, дамаски и др.) е естествено продължение на вълненотекстилното производство. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен, в останалите форми се пише двойно н. […]

Как се пише: естествено, естетствено или естевствено?

Правилно е да се пише естествено (наречие).   Младежът не може да се похвали с кой знае какъв глас, но пък се държи естествено на сцената. Когато обработвате снимка, не изглаждайте всички несъвършенства, за да изглежда обектът естествено. Прилагателното име естествено (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Другите форми на прилагателното са: […]