Пише ли се запетая при естествено?

Думата естествено спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша. Естествено, ти разглеждаш нещата […]

Как се пише: естествено или естественно?

Правилно е да се пише с едно н – естествено.   Снимките са направени при естествено осветление. Производството на декоративни тъкани (одеяла, килими, дамаски и др.) е естествено продължение на вълненотекстилното производство. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада […]

Как се пише: естествено, естетствено или естевствено?

Правилно е да се пише естествено (наречие).   Младежът не може да се похвали с кой знае какъв глас, но пък се държи естествено на сцената. Когато обработвате снимка, не изглаждайте всички несъвършенства, за да изглежда обектът естествено. Прилагателното име естествено (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Другите форми на прилагателното са: […]