Как се пише: евтаназия, ефтаназия или еутаназия?

Правилно е да се пише евтаназия. Думата е заета чрез новолатински (euthanasia) от гръцки (ευθανασία). Една от темите, които предизвикват най-разгорещени дискусии, е за евтаназията. Решението за евтаназия е изключително трудно за стопанина, но то е милосърден край за страданието на домашния любимец.