Как се пише: жътвар или жетвар?

Правилно е да се пише жътвар, мн.ч. жътвари. Преди 2002 г. формите жътвар и жетвар бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Една от снахите почерпи жътварите с питка, омесена с брашно от старата реколта. Част от първите ожънати класове се хвърлят напред, за да е лека и спорна работата на всички жътвари.