Как се пише: живял, живяла, живяло, живели или живеел, живеела, живеело, живеели?

Това са различни причастия, образувани от глагола живея. Правилната им употреба зависи от конкретния случай. Миналото несвършено деятелно причастие живеел, живеела, живеело, живеели се употребява единствено като сказуемо в изречението. То се включва в състава на преизказните глаголни форми за сегашно време и за минало несвършено време: аз съм мислел, ти си мислел, той мислел, […]

Как се пише: живели или живяли?

Правилно е да се пише живели. Живели ли сме някога преди, или пък някъде във друго време се срещат хора и съдби – родени или незаченати. („Живели ли сме някога преди“, Заки Соколов) Повече от милион и половина български граждани са живели в бедност през миналата година, показват данни на НСИ. Правописът на думата се […]