Как се пише: жизненоважен, жизнено-важен или жизнено важен?

Правилно е да се пише слято – жизненоважен, също и жизненоважна, жизненоважно, жизненоважни.   Фосфорът е жизненоважен за растежа и деленето на клетките при растенията, за развитието на корените, семената и плодовете. Планът „Маршал“ се оказва от жизненоважно значение за укрепването на следвоенната икономика и за бъдещия просперитет на капиталистическите страни. Лъжите и увъртането са жизненоважна […]