Как се пише: жизненонеобходим, жизнено-необходим или жизнено необходим?

Правилно е да се пише слято – жизненонеобходим, също и жизненонеобходима, жизненонеобходимо, жизненонеобходими.   Стратегическата авиация се оказва жизненонеобходима за СССР след Втората световна война. Мазнините далеч не са зло за организма, а напротив – те са жизненонеобходими за добре функциониращото тяло. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и […]