Как се пише: жираф или жирав?

Правилно е да се пише жираф. Думата е заета чрез френски (girafe) от новолатински, където е проникнала от арабски. Правописът на думата може да се провери с формата за мн.ч. жирафи, а също и с членуваната – жирафът/жирафа. Жирафът е африкански бозайник с много дълга шия, а предните му крака са по-дълги от задните. Така […]