Как се пише: злъч или жлъч?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на злъч. Прочетете коментарите и вижте как преливат от злъч/жлъч срещу инакомислещите. Отговорът ѝ беше пълен със злъч/жлъч.