Как се пише: жълто-кафяв или жълтокафяв?

Правилно е да се пише полуслято – жълто-кафяв, също и жълто-кафява, жълто-кафяво, жълто-кафяви. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Продължаваше да се облича небрежно – носеше жълто-кафява блуза и износени дънки. В хлоропластите на кафявите водорасли преобладават кафявите и жълто-кафявите багрила.