Как се пише: жътварски или жетварски?

Правилно е да се пише жътварски, също и жътварска, жътварско. Преди 2002 г. формите жътварски и жетварски бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Една жътварска машина бавно размахваше огромните си криле и мяташе снопите в стърнището. Няма я хорската глъч по мегданите, нито жътварските песни по нивите.