Как се пише: в бъдеще или вбъдеще; за в бъдеще или завбъдеще?

Правописът на тези съчетания от предлог/предлози и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да ги пишете разделно – в бъдеще, за в бъдеще. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсват вбъдеще, завбъдеще. В бъдеще клиентите ще имат повече възможности да взаимодействат с банките, прогнозира Мауро Маскио. Достъпът до […]