Как се пише: завеждащ отделение или завеждащ-отделение?

Правилно е да се пише разделно – завеждащ отделение. Доктор Демирев постъпва в Окръжна болница – Пловдив като завеждащ отделение с много ентусиазъм и големи амбиции. Не знам колко лесно ще е на всеки завеждащ отделение да обясни на един икономист защо иска еди-какви си лекарства и апаратура, ако той не разбира нищо от медицина.