Как се пише: завладели или завладяли?

Правилно е да се пише завладели. Около 1430 г. инките завладели района и създали на тази територия две свои провинции – Чикоана и Кири-Кири. Сред смесицата от чувства, които го бяха завладели, имаше и смущение, и неясно чувство на срам. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова […]