Как се пише: завързвам или завръзвам?

Правилно е да се пише завързвам, също и завържа. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата зав-ър-звам има две съгласни – зв, но това е глагол с наставка -ва-, в който […]