Как се пише: загрети или загряти?

Правилно е да се пише загрети. Добре е чиниите, в които ще сервирате, да бъдат предварително загрети. Загретите мускули по-трудно се поддават на травми. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно […]