Как се пише: задето или за дето?

Правилно е да се пише слято – задето. Двама майстори ми се изсмяха, задето ги викам за толкова малко работа, и отказаха. Не ща да ви тревожа, ала магарето изгуби свойта кожа, задето се присмиваше без нужда на всяка кожа чужда. („Магарешки работи“, Марко Ганчев)