Как се пише: заднешком или заднишком?

Правилно е да се пише заднешком. Преди 2002 г. правилна беше формата заднишком, от 2002 до 2012 г. формите заднешком и заднишком бяха дублетни, а сега правилен е само първият вариант. Сержантът отстъпваше заднешком, приковал поглед в създанието. Отвори вратата с крак, тъй като ръцете ѝ бяха заети, и влезе заднешком в стаята.