Как се пише: за какво или закакво?

Правописът на това съчетание от предлог и въпросително местоимение не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – за какво. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012 липсва закакво. Скъп на думи, Велев ми каза накъсо за какво е дошъл. Братовчедът се успа, закъсня, спирахме за стръв, за кебапчета, бира […]