Как се пише: законоустановен, законо установен, законноустановен или законно установен?

Правилно е да се пише слято и с едно н – законоустановен, също и законоустановена, законоустановено, законоустановени.   Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). Има законоустановен срок за издаване на фактурата, който е обвързан с данъчното събитие – до 3 дни. Слято се пишат […]