Как се пише: закопчая или закопчея?

Двете форми са дублетни и могат да се използват равностойно в книжовната реч. Между 2002 и 2012 г. за правилен беше приет само вариантът закопчая. С издаването на Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 формата закопчея беше възстановена като дублетна. Станало ми е навик, като седна в колата, първо да закопчая/закопчея колана. […]