Как се пише: залез-слънце или залез слънце?

Според официалния правопис се пише полуслято – залез-слънце. По залез-слънце над столицата се развихри буря, придружена от градушка. В миналото не бивало родилката да излиза навън след залез-слънце, докато не изминат 40 дни от раждането. Забележка: В езиковата практика това изписване се среща доста рядко. Предпочита се разделното – залез слънце.