Как се пише: заместник или замесник?

Правилно е да се пише заместник, мн.ч. заместници. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: заместник/замесник – местен, място, има т, следователно се пише заместник. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се […]