Как се пише: заместник главен директор или заместник-главен директор?

Правилно е да се пише заместник главен директор. Когато пред словосъчетание се добави съществително име, то се пише отделно: главен директор > заместник главен директор; главен счетоводител > помощник главен счетоводител. Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и заместник главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева връчиха договорите на бенефициерите. През периода […]