Как се пише съкратено заместник-директор: зам.-директор или зам. директор?

Правилно е да се пише зам.-директор. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-директор > зам.-директор; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление. Зам.-директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съобщи, че няма промяна в цените на риболовните билети. Солидна заплата е получавал този зам.-директор.

Как се пише: заместник-директор или заместник директор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-директор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-директорът, заместник-директори. За пострадалото дете се полагат всички необходими грижи, увери заместник-директорът на болницата. Заместник-директорите на Европол се назначават за период от четири години, […]