Как се пише съкратено заместник-кмет: зам.-кмет или зам. кмет?

Правилно е да се пише зам.-кмет, мн.ч. зам.-кметове. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-председател > зам.-председател; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление. Все още е рано да говорим за екопаркове и завод за преработване на отпадъци на територията на общината, заяви зам.-кметът. Общинският кмет Богомил […]

Как се пише: заместник-кмет, заместниккмет или заместник кмет?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-кмет, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-кметът, заместник-кметове. Заместник-кметът на София Любомир Христов провери изграждането на кръстовището на две нива на бул. „Акад. Иван Гешов“. Общинският кмет Богомил Георгиев е […]